Veel gestelde vragen

Directievragen

Diverse discussies over de ijsbaan hebben er toe geleid dat schaatsliefhebbers kritisch zijn en vragen hebben over de toekomst van de Jaap Eden IJsbaan. Daarom is de directie bereikbaar voor alle vragen via directievraag@jaapeden.nl. Hieronder publiceren we meest gestelde vragen en antwoorden.

Waarom is er geen blauwe binnenbaan zodat snellere en langzamere rijders beter gescheiden worden en zo de veiligheid ten goede komt?
Het probleem bij  een buitenbaan is dat de straling van de zon een grote invloed heeft op de ijskwaliteit. Soort en kleur coating hebben verschillende reflectiewaarden. Hierdoor verschilt de ijskwaliteit op verschillende ondergrond.   Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Op dit moment testen we verschillende soorten coating om te zien of het mogelijk is om toch met twee kleuren coating te werken bij gelijkblijvende ijskwaliteit. We werken dus aan een oplossing.

Waarom heeft de directie nooit met de pachters gesproken om te komen tot een oplossing?
Dit is een onjuiste aanname. De problemen dateren al van lang geleden en de stichting Jaap Eden heeft jarenlang gesproken met de pachters om te komen tot een oplossing. Er heeft zelfs mediation plaatsgevonden onder leiding van een gerenommeerde mediator. Helaas zijn we er niet uitgekomen en hebben we noch de samenwerking, noch de bijdragen van de pachters kunnen verhogen. Wij betreuren dit, want voor de continuïteit van de baan en het schaatsen in Amsterdam  is dit absoluut noodzakelijk. 

Wat is het doel van uw beleid?
Uitgangspunt voor ons is dat de continuïteit van de baan en het schaatsten in Amsterdam worden geborgd. De ijsbaan is ondergebracht in een stichting. Alles wat er verdiend wordt vloeit weer terug naar de stichting en komt ten goede aan de faciliteiten voor de schaatsers en aan  de schaatsers. Daarbij ontvangen we subsidie, die de gemeente omlaag wil brengen. De Jaap Eden IJsbaan heeft al sterk in haar kosten gesneden en moet nu verder de inkomsten verhogen. Dat willen we niet via het kaartje van de schaatser, maar via de pachtinkomsten genereren. De afdracht van de Skeeve Skaes  is te laag en het is niet mogelijk gebleken dat te veranderen.

Is het een idee om de huidige ondernemers op het Jaap Eden terrein zitting te laten nemen in het bestuur?
Nee, dat is geen goed plan. De ondernemers zijn huurders op de ijsbaan. Indien ze in het bestuur komen, zijn ze zowel huurder als verhuurder. Dat is onzuivere en onwenselijke situatie. Voorts is een ondernemer in hoge mate winst gedreven en vloeien veel middelen die worden verdiend weg van de ijsbaan. De stichting ziet graag dat alle middelen die op de ijsbaan worden gegenereerd weer terugvloeien naar de ijsbaan en ten goede komen aan voorzieningen voor schaatsers. Daarin zijn de belangen tegengesteld.

Het gebeurt soms dat de ijshal in verband met een evenement gesloten is. Hoe kan ik op de hoogte blijven?
U kunt ons volgen op Twitter of op Facebook. Daar maken we altijd melding van gewijzigde openingstijden. Ook hebben we de website verbeterd naar aanleiding van suggesties van schaatsers, waardoor de informatie bijvoorbeeld via een tijdelijke pop-up prominent onder de aandacht wordt gebracht. Tot slot wijzen we u graag op de Jaap Eden-alerts. In bijzondere situaties versturen we dan een e-mail.
Inschrijven voor de alert kan hier.

Ik ben wat ouder en vind het steeds moeilijker om op de drukke publieke avonduren te schaatsen. Wanneer is het wat rustiger zodat ik het beste kan gaan?
De Publieke uren kunnen inderdaad druk zijn op de Jaap Eden IJsbaan. Daarom hebben wij de zogenaamde abonnementsuren in het leven geroepen waarop een maximum aantal schaatsers wordt toegelaten.

 

© 2014 Jaap Eden IJsbaan | T 0900-7242287 | info@jaapeden.nl | Twitter | Vimeo | Facebook