fbpx

Algemene voorwaarden E-tickets, privélessen, registraties en koppelverkoop

Je komt een dagje schaatsen bij Jaap Eden ijsbaan, je bent uiteraard van harte welkom! Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld zodat je precies weet wat je van ons kunt verwachten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op losse e-tickets, privélessen en registraties van Jaap Eden IJsbaan. Jaap Eden IJsbaan is de handelsnaam van de Stichting IJscomplex Jaap Eden, gevestigd te Amsterdam aan de Radioweg 64 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK nummer 41204870.

Inschrijving / deelname

Als je deelneemt aan een privéles, los bezoek of een registratiebezoek dan vraag je een overeenkomst aan bij Jaap Eden IJsbaan door middel van een aanschaf bij de informatiebalie of ticketautomaat van Jaap Eden ijsbaan of door een inschrijving op de website van Jaap Eden IJsbaan (www.jaapeden.nl).

Met de aanschaf stem je in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden en stem je er in toe dat je gegevens worden opgeslagen in de administratie van Jaap Eden IJsbaan en ten behoeve van deze overeenkomst worden gebruikt.

De overeenkomst is gesloten doordat Jaap Eden IJsbaan een email zendt ter bevestiging van je bezoek of je een ticket ontvangt via de kassa of ticketautomaat. De overeenkomst geldt voor de duur van de les of je bezoek dan wel gedurende de geldigheid van het artikel.

Indien onvoldoende belangstelling bestaat voor een activiteit of schaatsblok dan kan deze worden geschrapt van het programma. In dat geval ontvang je een kortingscode voor een bezoek in het lopende of volgende seizoen of zal het tegoed weer teruggezet worden op de kaart.

Toegangsbewijs

Voorafgaand aan je activiteit ontvang je een entreebewijs.

Als je je entreebewijs verliest kan je je voor aanvang van je bezoek bij de informatiebalie melden. Indien mogelijk zal er alsnog toegang worden verleend.

Rittenkaarten zijn in principe niet persoonsgebonden. Er kan meerdere keren per dag geregistreerd worden. In speciale gevallen (bijv. bij een pandemie) kan er besloten worden om rittenkaarten persoonsgebonden te maken.

Indien er misbruik gemaakt wordt van een rittenkaart (bijvoorbeeld op leeftijdstarief of specifieke kortingsactie)  zal de rittenkaart zonder opgaaf van redenen direct geblokkeerd worden zonder recht op restitutie en zal er een toegangsverbod verstrekt worden.

Datum en tijd van het bezoek

In de bijlage van je bevestiging of op het aangeschafte ticket kan je de QR code vinden tezamen met de gereserveerde dag en tijd. Entree is mogelijk tot 30 minuten na aanvang van het blok. In de bevestiging kan je verder nuttige informatie vinden

Bijproducten

Indien je via de webshop bijproducten hebt besteld dan kan je de scancode en specifieke informatie over de afhaallocatie vinden in de bijlage die je per mail hebt ontvangen.

 

Overige bepalingen

Jaap Eden IJsbaan behoudt zich het recht voor programmawijzigingen door te voeren. Je wordt hierover tijdig, uiterlijk één week voorafgaande aan het moment van wijzigen, geïnformeerd. Bij onvoorziene (weers)omstandigheden behoudt Jaap Eden IJsbaan zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen of een accommodatie op korte termijn geheel of gedeeltelijk te sluiten. Bij sluiting ontvang je zowel voor je bezoek en eventuele (horeca)toevoegingen een kortingscode die in het lopende en volgende seizoen gebruikt kan worden. Rittenkaarttegoeden zullen direct worden teruggezet op de pas.

Veiligheid en huisregels

Wees je ervan bewust dat er aan sportuitoefening risico’s zijn verbonden. Om aan iedereen schaatsplezier te kunnen bieden zijn er huisregels opgesteld. Deze huisregels zijn gepubliceerd op de website van Jaap Eden IJsbaan en zijn op te vragen bij de informatiebalie.

Aansprakelijkheid

Jaap Eden IJsbaan is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies en/of diefstal van je persoonlijke eigendommen in verband met het verblijf in en gebruik van de ijsbaan en bijbehorende faciliteiten.

Het gebruik van de 400 meter baan, krabbelbaan, ijshal en de bijbehorende faciliteiten is voor eigen risico. Jaap Eden IJsbaan is niet aansprakelijk voor (lichamelijke) schade van de deelnemer van welke aard dan ook, die tijdens of in verband met het gebruik van de ijsbaan, bijbehorende faciliteiten of beschikbaar gestelde materialen is ontstaan, behoudens opzet en grove schuld van Jaap Eden IJsbaan.

Deelnemers aan activiteiten zijn aansprakelijk voor alle schade, die tijdens of in verband met het verblijf in of het gebruik van de accommodaties en/of bijbehorende faciliteiten en/of beschikbaar gestelde materialen wordt toegebracht aan Jaap Eden IJsbaan, tenzij sprake is van normaal gebruik of normale slijtage.

In het geval van technische storingen van welke aard dan ook kan Jaap Eden IJsbaan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Betaling en incasso

Je inschrijving is definitief na ontvangst van je entreeticket en eventuele toevoegingen. De betaling vindt plaats door middel van het online betaalsysteem, door een pinbetaling of contante betaling bij de informatiebalie of kaartautomaat.

Annuleringsregeling, beëindiging deelneming en restitutie

Je deelneming  komt automatisch na afloop van je bezoek te vervallen.

Restitutie voor aangeschafte entreebewijzen is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om je bezoek tot 1 uur voor aanvang te verplaatsen indien er in het lopende seizoen nog mogelijkheid is om je bezoek te verplaatsen. Eventuele horecatoevoegingen kunnen via dezelfde systematiek verplaatst worden.

Een privéles is te annuleren/wijzigen tot 5 werkdagen voor aanvang van de les.

Verplaatsingen op kortere termijn worden niet in behandeling genomen.

Rechts- en forumkeuze

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een met Jaap Eden IJsbaan gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Publicatie 26-10-2022

Scroll naar boven