fbpx

Omwonenden van de ijsbaan

Iedereen in Amsterdam kent de Jaap Eden IJsbaan. Deze bekende buitenbaan in Oost stamt uit 1961 en daar kwam in 1973 de Jaap Eden ijshal bij. Vele Amsterdammers en bewoners uit de regio hebben op deze unieke plek leren schaatsen en er plezier beleefd. Het ijscomplex is na al die jaren verouderd en voldoet niet meer aan de wensen van gebruikers. Daarom hebben de Jaap Eden IJsbaan en de gemeente Amsterdam de handen ineengeslagen. We willen de buitenbaan renoveren en de ijshal vervangen. Hiervoor houden we graag rekening met de wensen van de gebruikers, omwonenden en andere sportverenigingen in de omgeving.

De Jaap Eden IJsbaan hoort bij Amsterdam. Er komen heel veel bezoekers en er zijn zelfs wachtlijsten bij de verenigingen die gebruik maken van de ijshal. Er is dus meer vraag naar ijs dan er is. De ijsbaan blijft op de vertrouwde plek in Oost. De 400-meter buitenbaan blijft ook in de toekomst onoverdekt. We onderzoeken of we de installatie kunnen renoveren. Ook willen we de huidige wedstrijdhal vervangen door een nieuwe wedstrijdhal en een trainingshal, die samen ongeveer net zo groot worden als de huidige hal. We grijpen dit moment meteen aan om ook te verduurzamen en te moderniseren. We willen een ijscomplex dat voldoet aan de wensen, en we willen de unieke sfeer behouden waar de ijsbaan om bekend staat. Het moet betaalbaar blijven om lekker te schaatsen in een groene omgeving.

In een eerder stadium hebben we middels gebruikersonderzoeken en gesprekken met verenigingen de wensen geïnventariseerd. Bij de verdere voorbereidingen kijken en luisteren we natuurlijk ook graag naar u. We verwerken uw inbreng waar mogelijk in een plan voor het ijscomplex dat voldoet aan de moderne eisen. Het plan leggen we eind dit jaar voor aan de gemeenteraad die uiteindelijk een beslissing neemt of we verder gaan met het maken van het ontwerp. Ook in de ontwerpfase is uw inbreng weer welkom. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden beginnen in het voorjaar van 2023 en dat het nieuwe ijscomplex wordt opgeleverd in september 2024. Het uitgangspunt is dat u kunt blijven schaatsen tijdens de bouwwerkzaamheden. Ook proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Zo werken we samen met u aan een modern en duurzaam ijscomplex waar nog veel generaties in dezelfde unieke sfeer kunnen (leren) schaatsen.

neonlettors.jpegneonlettors.jpeg
IMG_20201023_100906.jpgIMG_20201023_100906.jpg
DSC05599.jpegDSC05599.jpeg
JE - first shotJE - first shot
3 oktober 2022 – Brief aan de omwonenden van de ijsbaan

Onderwerp: Traject variantenstudie Jaap Eden IJscomplex opgeschort

Geachte bewoner(s) aan de Kruislaan, Herzstraat en Teslastraat,

Met deze brief informeer ik u dat de keuze tussen de twee mogelijke varianten (wel of niet betrekken van een deel van het scoutingterrein bij de herontwikkeling va het Jaap Eden IJscomplex) is uitgesteld tot de vaststelling van de Voorjaarsnota in maart 2023.

Zoals u vast uit de pers heeft vernomen, heeft Amsterdam momenteel te maken met een ongekende stijging van de bouwkosten en energielasten. Dit legt een enorme druk op de begroting, de exploitatie en de investeringsruimte. Dat betekent dat de stad grote investeringen in bijvoorbeeld culturele- en sportvoorzieningen opnieuw gaat overwegen.

Om het functioneren van het Jaap Eden IJscomplex in elk geval zeker te stellen heeft het college van B&W besloten in 2023 wel middelen beschikbaar te stellen voor de renovatie van de 400 meterbaan en vervanging van de installaties. Het college ziet zich echter ook genoodzaakt om de investeringen voor het overige deel van de herontwikkeling van het Jaap Eden IJscomplex te heroverwegen.

De gemeente neemt zo de tijd om de investering in het Jaap Eden IJscomplex af te wegen tegen andere wenselijke investeringen. De gemeenteraad besluit daarover bij de vaststelling van de Voorjaarsnota in maart 2023. Het traject over de keuze tussen het wel of niet betrekken van een deel van het scoutingterrein bij de herontwikkeling staat in elk geval tot dan stil.

Vervolg
Zodra duidelijk is wanneer het traject over de keuze tussen de varianten weer wordt opgestart informeren wij u daarover. Naar verwachting is dit in maart 2023. Uitgangspunt blijft dat u, net zoals scouting en de ijshalverenigingen, actief betrokken wordt.
 
Gemeente Amsterdam

Mocht u vragen hebben naar aan leiding van deze brief, dan kunt u deze stellen 
 
2 augustus 2022 – Nieuwsupdate

Inmiddels is de ontwerpfase van de herontwikkeling gestart. Ton Venhoeven c.s. Architecten B.V. is geselecteerd om met omwonenden en de ijshalverenigingen twee varianten uit te werken.

Ontwerpfase

Tijdens de huidige ontwerpfase worden twee varianten voor de herontwikkeling uitgewerkt die het ijsplezier op lange termijn garanderen. We onderzoeken daarbij of uitbreiding op een deel van het naastgelegen scoutingterrein extra kwaliteit kan opleveren voor het ijscomplex.

Input van omwonenden en ijsverenigingen

Om een keuze te kunnen maken tussen de varianten – wel of niet betrekken van een deel van het naastgelegen scoutingterrein bij de herontwikkeling – hebben de gemeente en stichting Jaap Eden heldere criteria opgesteld. Omwonenden, de ijshalverenigingen en de scoutingvereniging wordt om input gevraagd voor de twee varianten. In september 2022 wordt definitief gekozen welke variant verder uitgewerkt gaat worden.

Gefaseerde herontwikkeling

Na de ontwerpfase start de gefaseerde herontwikkeling in 2023. Er wordt gestart met de vervanging van de 400 meter buitenbaan. Daarna wordt de ijshal vervangen. Ook wordt het complex volledig gemoderniseerd en verduurzaamd.

Wensen sporters

In de plannen is uitdrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de gebruikers: betaalbare tarieven en behoud van de karakteristieke sfeer van de onoverdekte 400-meter buitenbaan.

Scroll naar boven