Gewijzigde situatie op 400-meterbaan

Laten we beginnen met het belangrijkste nieuws; er kan weer geschaatst worden! En dat is prettig, want buiten sporten is altijd goed. Wel gelden er vanuit Jaap Eden een aantal belangrijke principes:

 • Naast het ijs geldt altijd een verplichte afstand van 1,5 meter. Op het ijs hoeft dit niet
 • Om te voldoen aan alle overheids-richtlijnen gaat de situatie op het terrein er komende winter anders uit zien dan dat je gewend bent
 • Alle risico’s naast het ijs worden geminimaliseerd
 • Alle basis regels vanuit de overheid blijven van kracht: bij twijfel thuis blijven, niezen in je elleboog, vermijd persoonlijk contact
 • Om te kunnen blijven schaatsen op het ijs, gaan we alle risico’s naast het ijs minimaliseren

400-meterbaan
De belangrijkste wijzigingen op de 400-meterbaan zijn:

 • Op de 400-meter geldt nu: op alle uren moet ook op het ijs 1,5 meter afstand worden aangehouden. Treintje-rijden is verboden!
 • Er gelden strikte regels bij het geven van training en les. Alle trainers en instructeurs worden hier over geïnformeerd
 • Cursisten van De Schaatsschool ontvangen een persoonlijke e-mail met nadere toelichti
 • Op de 400-meterbaan wordt de capaciteit per uur verder terug gebracht
 • Alle verenigingsuren gaan volgens het reguliere rooster door op de 400-meterbaan
 • Alle schaatsers die een los abonnement zonder schaatsles hebben kunnen op hun eigen uur terecht
 • Reeds geboekte privélessen gaan door
 • Maandag, dinsdag en donderdag 21.00 uur wordt de 400-meterbaan exclusief voor lessen van De Schaatsschool. Hetzelfde geldt voor zondag 10.40 uur. Reeds bestelde tickets voor die uren blijven wel geldig
 • Het is alleen nog mogelijk om een los abonnement te kopen voor zondag 18.00 en 19.20 uur op de 400-meterbaan
 • De geldigheid van alle rittenkaarten wordt met 1 maand verlengd
 • Het is op dit moment niet meer mogelijk om voor lessen van De Schaatsschool in te schrijven
 • Bezoek deze pagina om te zien op welk moment je vrij kunt schaatsen

Entree

 • Het is alleen mogelijk om de Jaap Eden IJsbaan te betreden op de dag en tijdstip van de reservering
 • Entree van de ijsbaan is mogelijk vanaf 30 minuten voorafgaand aan de start van je schaatsuur tot 30 minuten na de start van je schaatsuur
 • Je krijgt toegang via:
 • Verenigingsleden: middels je eigen schaatspas op je eigen uur
 • Cursisten; Middels je eigen schaatspas op je eigen uur
 • Schaatsend ongebonden publiek (dagrecreatie)
 • Abonnement: Middels je eigen meerritten-kaart. Let op: op publieksuren dien je wel vooraf je bezoek te reserveren op je gewenste dag en tijdslot!
 • Los bezoek: Middels je online reservering. Let op: bezoek is alleen mogelijk met een online reservering op je gewenste dag en tijdslot!
 • Let op: vooraf online reserveren is noodzakelijk voor: rittenkaarthouders en losse kaartverkoop. (Abonnementshouders voor een vast uur (verenigingen en schaatsles) hoeven niet vooraf te reserveren; zijn beschikken over een abonnement op een vast uur)
 • Bezoekers van de ijshal en de 400-meter hebben allebei een eigen ingang. Er is geen verkeer tussen de 400-meter en de ijshal mogelijk
 • Volg bij je binnenkomst de aangegeven looproutes en aanwijzingen. Loop zo veel mogelijk door naar een vrije zitplek
 • Zitplekken zijn gemarkeerd. Het is niet toegestaan om op andere plekken te gaan zitten
 • Je kunt je tas laten staan op je zitplek. Je komt hier na je schaatsuur weer terug. Tip: stop je persoonlijke spullen in een vuilniszak bij regen
 • Per schaatsuur worden er maximaal 440 schaatsers toe gelaten
 • Dit seizoen kun je tijdens je bezoek 1 uur schaatsen per entree. Na het schaatsuur dien je het terrein weer te verlaten. Alleen op die manier kunnen we de aantallen en de veiligheid beheersen in lijn met de gestelde overheidsrichtlijnen
 • Er komen op enkele momenten shifts waarbij er langer dan 1 uur kan worden geschaatst
 • Zorg voor een doorstroom en voorkom ontstoppingen. Wachten en groepsvorming is op het terrein van de Jaap Eden IJsbaan niet toegestaan
 • Om zwartrijden te voorkomen kan het zijn dat er om uw entreebewijs wordt gevraagd bij het betreden van het startvak
 • Kijkend publiek
 • Per kind t/m 12 jaar mag er 1 begeleider het terrein op om de schaatsen aan te doen. Hiervoor dient vooraf online een ticket gereserveerd te worden op jaapeden.nl. Als het kind op het ijs staat dient de begeleider het terrein te verlaten. Aan het einde van het schaatsuur mag de begeleider weer het terrein op. Hiervoor dien je weer online een begeleiderkaartje aan te vragen
 • Ander kijkend publiek is tijdens publieks- en trainingsuren niet toegestaan

Routing
Op het terrein gaat een andere routing gelden. We hebben hierbij naar een oplossing gezocht waarbij we;

 • Zo veel mogelijk mensen kunnen laten schaatsen
 • De veiligheid op het ijs bewaken
 • Voldoen aan de gestelde Corona-richtlijnen naast het ijs
Opstapprocedure
 • Als je gereed bent wacht je op je eigen plek. Houd altijd 1,5 meter afstand tot je mede-schaatsers naast het ijs.
 • De opstapprocedure op het ijs begint als de Zamboni’s het ijs hebben verlaten en de rode lampen uit gaan.


 • Tijdens de publieks- en abonnementsuren geldt:
 • Men mag het ijs op en rustig in schaatsen aan de buitenzijde. Hard schaatsen en gebruik van de binnenbaan is nog niet toegestaan
 • Pas als de medewerker van de ijsbaan via de microfoon het ijs vrij geeft kan er hard worden geschaatst en mag de binnenbaan worden gebruikt
 • Ben je te laat? Dan kun je niet meer vanaf het middenterrein opstappen, maar moet je verplicht de brug bij het chalet gebruiken. Daar kun je dan aan de buitenzijde het ijs opstappen
 • Op de KNSB-uren verzorgt de Baancommissie Groot Amsterdam (BGA) de opstapprocedure. De BGA heeft de vrijheid om dit op een andere wijze uit te voeren en heeft gekozen voor:
 • Na het opstappen wordt er kort verzameld op het ijs totdat iedereen op het ijs staat
 • Pas als de medewerker van de ijsbaan via de microfoon het ijs vrij geeft kan er hard worden geschaatst en mag de binnenbaan worden gebruikt
 • Verzamelen gebeurt: Onder de brug bij het chalet indien men opstapt vanaf de rechterzijde (groen) of bij de jurytoren indien met opstapt vanaf de linker zijde (oranje) 


 • Als het ijs wordt vrij gegeven gelden de reguliere afspraken: snelle rijders aan de binnenzijde, langzame rijders aan de buitenzijde
 • Op het moment dat het uur is begonnen kan men alleen nog van en naar het middenterrein via de extra brug bij het chalet.
 • Ben je te laat? Je kunt alleen via de brug bij het chalet naar de krabbelbaan en daar de baan opstappen
 • Wil je eerder weg? Je kunt alleen via de brug bij het chalet naar het middenterrein
 • Wil je tussentijds even uitrusten of naar je tas? Je kunt alleen via de brug bij het chalet naar het middenterrein
 • Wil je na het uitrusten weer naar het ijs? Je kunt alleen via de brug bij het chalet naar de krabbelbaan en daar de baan opstappen
Afstapprocedure
 • Vijf minuten voor het einde van het schaatsuur gaan de rode lampen. Wees er vanaf dan op voorbereid om je training, les of oefening af te ronden
 • Drie minuten voor het einde van het uur vangt een Corona-coördinator je op op het ijs. Je dient dan weer naar je eigen zitplek terug te gaan
 • Het is belangrijk dat iedereen zich houdt aan deze afspraken, zodat de ijsverzorging tijdig kan beginnen en de schaatsers in de shift na je weer tijdig het ijs op kunnen
 • Indien je weer bent omgekleed dien je het middenterrein te verlaten. Het is niet mogelijk om te wachten op anderen op het middenterrein.

Belangrijkste bijzonderheden
 • Na elk uur is er altijd een (korte) dweil
 • Voor het begin van je schaatsuur kun je gebruik maken van de extra toiletwagen die voor het garderobegebouw staat. Tijdens het schaatsuur is WC-bezoek mogelijk en kan men bij hoge uitzondering terecht in het garderobegebouw
 • Bezoekers raken elkaar niet aan indien dat niet noodzakelijk is. Indien vanwege instructie of veiligheid dit wel nodig is, is dit op het ijs wel toegestaan
 • Een hele grote maatregel die ons hierbij veel pijn doet is dat JAAP gesloten moet blijven. Het doel van de overheidsmaatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij sportaanbieders
 • Locaties
 • Garderobegebouw
 • Alleen cursisten van De Schaatsschool t/m 15 jaar mogen gebruik maken van het garderobegebouw
 • Opstappunt krabbelbaan bij Koek&Zopie is te gebruiken door:
 • Alle cursisten De Schaatsschool t/m 18 jaar
 • Begeleiders van cursisten van De Schaatsschool t/m 12 jaar (max 1 per kind)
 • Volwassen cursisten Absolute beginners
 • Halverenigingen als huurder van de krabbelbaan
 • Clinics Jaap Eden
 • Alle overige gebruikers maken gebruik van het middenterrein

Protocol
Het verzoek is om jezelf bekend te maken met onze protocollen. Alleen op die manier blijft het naast en op het ijs veilig. En kunnen we blijven schaatsen. Indien je ziet dat regels niet goed worden nageleefd door bezoekers willen we je vragen dit altijd kenbaar te maken bij deze persoon. Alleen op die manier kunnen we de ijsbaan gezond houden met elkaar.

We verwachten dat het aan het begin van het seizoen even zoeken wordt door de nieuwe situatie op het terrein. We staan open voor suggesties en gaan deze, waar mogelijk, toepassen om het bezoek van de gasten te verbeteren. Suggesties zijn altijd welkom per e-mail via info@jaapeden.nl

Voor verenigingen

Algemeen
 • Zorg er voor dat bij de sportactiviteiten altijd iemand aanwezig is die namens de vereniging het aanspreekpunt is voor de Jaap Eden IJsbaan
 • De vereniging is verantwoordelijk voor een goede communicatie van de richtlijnen naar trainers, vrijwilligers, sporters en ouders
 • Ten aanzien van het aantal sporters tijdens een training, wedstrijd of evenement is geen maximum gesteld. Wel moet altijd aan de basisregels voldaan worden. Dus als er grote aantallen sporters zijn, moet er vóór en ná het sporten (tijdens inschrijvingen, voorbereidingen, omkleden, binnenkomen en verlaten van de sportruimte) voldoende ruimte zijn om 1,5 meter afstand te houden
 • Indien er een coronabesmetting is vastgesteld op je sportclub dient de vereniging de checklist rondom coronaregels te volgen. Ook moet de Jaap Eden IJsbaan worden geïnformeerd
 • Bij trainingen en wedstrijden zijn geen toeschouwers toegestaan

Jeugdschaatsen verenigingen
 • De entree voor jeugdschaatsen van verenigingen blijft ongewijzigd: deze gaan nog steeds door het hek links naast de kassa. Bij de poort staat begeleiding van uit de BGA
 • Per kind t/m 12 jaar mag er 1 begeleider het terrein op om de schaatsen aan te doen. Hiervoor dient vooraf online een ticket gereserveerd te worden op jaapeden.nl. Tijdens het schaatsuur mag de begeleider op het terrein blijven. Hierbij geldt:
 • Dit mag alleen langs de lichtblauwe luchtboarding waarbij 1,5 meter afstand tot andere gasten wordt aangehouden
 • Wachten mag niet bij de krabbelbaan, op het terras van JAAP of op het middenterrein
 • Ander kijkend publiek is tijdens publieks- en trainingsuren niet toegestaan
 • Ouders/verzorgers dienen hun kinderen te informeren over de algemene richtlijnen en de regels en richtlijnen van de club

Halverenigingen als huurder van de krabbelbaan
 • Omkleden mag op de banken buiten bij de Koek&Zopie naast de krabbelbaan. De routing blijft hierbij ongewijzigd ten opzichte van vorige seizoenen.

Overige aandachtspunten
 • Indien je je training of les hebt gemist en wilt gaan schaatsen op een publieksuur is dat komend seizoen alleen mogelijk op:
 • Door de week met uitzondering van het uur 21.00-22.00 uur
 • Op alle andere uren en in de vakantieperiodes is inhalen niet mogelijk
 • Inhalen kan alleen met reservering vooraf
Voor sporters, trainers, begeleiders en vrijwilligers
 • Tijdens de sport mogen alle leeftijdsgroepen sport gerelateerd contact met elkaar hebben
 • Train met vaste groepen
 • Iedereen houd ten alle tijden 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Zorg er voor dat iedereen van 18 jaar en ouder zich aan de 1,5 meter-regel houdt als er niet wordt gesport. Dus ook tijdens het aantrekken van schaatsen of tijdens een pauze bij de training
 • Gebruik enkel je eigen materiaal
 • Gebruik enkel je eigen bidon
Voor cursisten
 • Per kind t/m 12 jaar mag er 1 begeleider het terrein op om de schaatsen aan te doen. Hiervoor dient vooraf online een ticket gereserveerd te worden op jaapeden.nl. Tijdens het schaatsuur mag de begeleider op het terrein blijven. Hierbij geldt:
 • Dit mag alleen langs de lichtblauwe luchtboarding waarbij 1,5 meter afstand tot andere gasten wordt aangehouden
 • Wachten mag niet bij de krabbelbaan, op het terras van JAAP of op het middenterrein


 • Locaties:
 • Naast de krabbelbaan mogen de schaatsen aandoen:
 • Jeugd t/m 18 jaar die een schaatsles bij De Schaatsschool volgt
 • Ouder/begeleider van een kind t/m 12 jaar die een schaatsles volgt. Max 1 per kind en tijdens de les kan men niet blijven staan rondom de krabbelbaan
 • Deelnemer aan de Absolute Beginners schaatsles


 • Indien de cursist een les heeft gemist kan hij/zij:
 • Deelnemen aan een speciale inhaalles. Hiervoor is online inschrijving vooraf verplicht
 • Vrij komen schaatsen op een publieksuur. Dat is komend seizoen alleen mogelijk op:
 • Alle publieke uren op werkdagen met uitzondering van het blok tussen 21:00 en 22:10
 • Op andere uren en in de vakantieperiodes is inhalen niet mogelijk
 • Hierbij is reservering vooraf noodzakelijk
Voor scholen
 • Scholen dienen zich altijd vooraf online aan te melden

Deze website maakt gebruik van cookies

Jaap Eden IJsbaan gebruikt cookies en soortgelijke technieken, zoals pixels en scripts, op onze websites en apps om content en advertenties te personaliseren, om social media functies te bieden en om onze websites en apps te analyseren en te verbeteren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze sites en apps met onze social media en advertentie partners en onze event partners.

Privacy policy

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies “Jaap Eden IJsbaan gebruikt cookies en soortgelijke technieken, zoals pixels en scripts, op onze websites en apps om content en advertenties te personaliseren, om social media functies te bieden en om onze websites en apps te analyseren en te verbeteren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze sites en apps met onze social media en advertentie partners en onze event partners.

Jaap Eden IJsbaan gebruikt cookies en soortgelijke technieken, zoals pixels en scripts, op onze websites en apps om content en advertenties te personaliseren, om social media functies te bieden en om onze websites en apps te analyseren en te verbeteren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze sites en apps met onze social media en advertentie partners en onze event partners.

Bekijk details
Vergeet mijn voorkeuren Verwijderd!
X

© 2020 Jaap Eden IJsbaan | T 020 69 49 652 | info@jaapeden.nl | Twitter | Vimeo | Facebook