These terms and conditions apply to all activities, catering services and clinics performed at Jaap Eden IJsbaan. Jaap Eden IJsbaan is a trademark of Stichting IJscomplex Jaap Eden, situated at Radioweg 64 in Amsterdam, and registered at the Chamer of Commerce of Amsterdam under reference number 41204870.

1. Registration / participationPartaking in an activity at Jaap Eden IJsbaan requires a contract (quote) between Jaap Eden IJsbaan and you. Send an e-mail to sales@jaapeden.nl or call 020-6949652 to request a quote for the activity on a day and time of your choice. We aim to send you a detailed quote within 2 business days. By requesting a quote we will put down a temporary reservation for the activity on the selected day and time. In case other groups request the same activity, day or time, we kindly request you to either confirm or cancel your reservation within 48 hours. The temporary reservation is valid for 48 hours after your request. After 48 hours the activity on the selected day and time will become available again for other groups.

After signing the quote your booking is confirmed. The quote is valid for the duration of the activity, course or the current skating-season. Changes in your reservation can be processed up until 5 business days before your event. Without requests to change your booking we will process and charge the amount confirmed in your quote. Any additional participants showing up on the day of your event will be charged accordingly. Unfortunately it is not possible to add additional instructors to your activity on such short notice. 

2. Entrance tickets / passesParticipants to your event receive an entrance ticket upon arrival at the entrance (cash-register) of Jaap Eden IJsbaan. The cashier will count the final number of participants.

3. Remaining conditionsGroup sizes and the amount of instructors per group is determined by Jaap Eden IJsbaan and the Jaap Eden Schaatsschool. For ice skating clinics a 15 participants per instructor ratio was set. For curling clinics the ratio is 20 participants per instructor. For ice-hockey clinics there is 1 instructor for all group sizes up to 25 people. 

There is a minimum and maximum amount of participants set for some of our clinics. The ice-skating clinic requires a minimum of 8 participant. No maximum amount of participants was set. Ice-hockey clinics require at lesat 12 and a maximum of 25 particpants. Curling Clinics require at least 12 and a maximum amount of 40 particpants. Groups with fewer people will be charged for the minimum amount of participants. 

We reserve the right to make changes in your booking. We will inform you about the to be made changes at least two weeks in advance.

Bij grote drukte en/of onvoorziene (weers)omstandigheden behoudt de Jaap Eden IJsbaan zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen of een accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten.

4. Safety and House RulesWees je ervan bewust dat er aan sportuitoefening risico’s zijn verbonden. Om aan iedereen schaatsplezier te kunnen bieden, moeten we ons houden aan de huisregels. Deze huisregels zijn gepubliceerd op de website van Jaap Eden IJsbaan en op de tekstborden bij de ingang van de ijsbaan.

5. LiabilityJaap Eden IJsbaan is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies en/of diefstal van je persoonlijke eigendommen tijdens verblijf in en/of gebruik van de ijsbaan en bijbehorende faciliteiten.

Het gebruik van de kunstijsbaan en of ijshal + de bijbehorende faciliteiten is op eigen risico. Jaap Eden IJsbaan is niet aansprakelijk voor (lichamelijke) schade van de deelnemer van welke aard dan ook, die tijdens of in verband met of het gebruik van de ijsbaan, bijbehorende faciliteiten of beschikbaar gestelde materialen is ontstaan, behoudens opzet en grove schuld van Jaap Eden IJsbaan.

Deelnemers aan activiteiten zijn aansprakelijk voor alle schade, die tijdens of in verband met het verblijf in of het gebruik van de accommodaties en/of bijbehorende faciliteiten en/of beschikbaar gestelde materialen wordt toegebracht aan Jaap Eden IJsbaan, tenzij sprake is van normaal gebruik of normale slijtage.

6. Payment Na afloop van het evenement zal er een factuur verstuurd worden naar het opgegeven e-mailadres. Facturatie geschied per e-mail. Indien er kostenplaatsen en of speciale vermeldingen op de factuur moeten staan zal dat voorafgaand aan de activiteit  kenbaar gemaakt moeten worden per e-mail via sales@jaapeden.nl.

Indien er wijzigingen aan de factuur moeten worden gemaakt nadat de factuur reeds verzonden is zijn wij genoodzaakt om € 25,00 administratiekosten in rekening te brengen.

7. Cancellation policy, termination of membership and refundsAnnulering of het wijzigen van het aantal deelnemers is mogelijk tot 5 werkdagen voor het evenement. Indien annulering of wijzigingen pas later kenbaar wordt gemaakt dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

8. Choice of LawOp deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een met Jaap Eden IJsbaan gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Scroll naar top