Majo Bles overleden

Het verdrietige bericht bereikte ons dat op woensdag 24 oktober is overleden

EMANUEL BLES
MAJO

Majo is gedurende de afgelopen 35 jaar van onschatbare waarde geweest voor de Jaap
Eden IJsbaan. Hij heeft in zijn leven op de ijsbaan ontelbare functies vervuld. Hij verstond
de kunst van de rede en boven de partijen staan. Met zijn enorme positivisme was hij een
niet-aflatende steun voor iedereen die daar behoefte aan had. Generaties kinderen hebben
van hem schaatsonderricht gekregen. Zijn inzet voor het G-schaatsen mag vanzelfsprekend ook niet vergeten worden. Het shorttrack heeft hij in Amsterdam opgezet en groot gemaakt, bij grote evenementen was hij een belangrijke organisator. Daarbij was hij met zijn grote kennis en verstand van zaken een onontbeerlijke leermeester voor iedere nieuwe ijsmeester. We zijn Majo zeer erkentelijk voor alles wat hij voor de Jaap Eden IJsbaan heeft gedaan. We gaan in hem een belangrijke steunpilaar missen.

We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van
dit verdriet.

Bestuur, directie en medewerkers
Jaap Eden IJsbaan, Amsterdam

Scroll naar top