Vacature: Machinist Technische Dienst

Een machinist heeft een verantwoordelijke functie. Enerzijds bedient hij de koelinstallaties voor het verzorgen van een optimale ijskwaliteit binnen economisch en energetisch verantwoorde criteria, anderzijds voert hij daadwerkelijk onderhoud uit aan de diverse installaties en heeft hij een functie in het kader van de voorlichting van het publiek op de ijsbaan. Dit zowel onder reguliere omstandigheden als in het geval van calamiteiten.

Download de volledige vacature omschrijving hier in PDF.

De machinist vervult volgens rooster de taak van machinist van dienst. In die hoedanigheid is hij leidinggevend voor de organisatie van het werk en is hij eind verantwoordelijk voor:

  • Het uitvoeren van de voortdurende functiecontroles van de technische installaties, inclusief de verzorging van rapportages
  • Alle overige werkzaamheden die voortkomen uit de procedures rond de opslag van gevaarlijke stoffen
  • In het geval van bijzondere omstandigheden het leiding geven in het proces van calamiteiten bestrijding
  • Het bewaken van de veiligheid van publiek, personeel, huurders en omwonenden onder reguliere omstandigheden maar ook in geval van calamiteiten
  • De dienstverlening aan het publiek

Wij zoeken iemand die:

  • Gedegen en aantoonbare kennis en ervaring van grote ammoniak(koel)installaties heeft
  • In staat is storingen aan de technische installaties op te sporen en te verhelpen
  • In staat is om zowel proactief als reactief de technische installaties te beheersen
  • In staat is door een proactieve houding storingen aan de installaties te voorkomen
  • Aantoonbare kennis heeft van besturingstechniek; Siemens
  • Vaardig is met geautomatiseerde systemen (Microsoft Office pakket)
  • De vigerende gebruiks- en milieuvergunning kent
  • Op de hoogte is van de geldende, wettelijke regels ten aanzien van veiligheid

Bekijk de volledige vacature omschrijving hier in PDF.

Geïnteresseerd?
Stuur jouw motivatie en CV naar sollicitaties@jaapeden.nl onder vermelding van: vacature Machinist.

X

© 2018 Jaap Eden IJsbaan | T 020 69 49 652 | info@jaapeden.nl | Twitter | Vimeo | Facebook