Update: Dinsdag 9 maart

De regering heeft avondklok van 20:30 tot 04:30 uur verlengd tot en met 31 maart 04:30 uur.

Zolang de avondklok van toepassing is schaatsen we het laatste blok van de dag van 19:40 tot 20:30 uur. Na 20:30 uur sluit de ijsbaan zodat iedereen tijdig thuis kan komen

Er gelden vanuit Jaap Eden een aantal belangrijke principes:

 • Alle risico’s op en naast het ijs worden geminimaliseerd
 • Treintje rijden is verboden
 • Op de gehele ijsbaan geldt een verplichte afstand van 1,5 meter.
 • Alleen op de volgende uren hoeven schaatsers tot en met 26 jaar onderling geen 1,5 meter afstand aan te houden:
  • Woensdag (10 en 17 maart) 17.50-19.05 uur – Selectie-uur BGA
  • Dinsdag (16 maart) 07.30-09.00 uur – Team Haven
  • De betrokken trainers worden door de BGA geïnformeerd.

 • Schaatsen voor volwassenen is in groepen van maximaal 4 personen (exclusief trainer) toegestaan
 • Op het terrein naast het ijs geldt het dringende advies een mondkapje te dragen
 • Alle basis regels vanuit de overheid blijven van kracht: bij twijfel thuis blijven, niezen in je elleboog, houd 1,5 meter afstand naast het ijs
 • Om te kunnen blijven schaatsen moet iedereen zich aan de regels houden
 • Vanaf 13 jaar geldt naast het ijs een maximale groepsgrootte van 4 personen

400-meterbaanDe belangrijkste wijzigingen op de 400-meterbaan zijn:

 • Treintje-rijden is verboden!
 • Ook op het ijs moet iedereen van 13 jaar of ouder 1,5 meter afstand  van elkaar houden met uitzondering van bovengenoemde uren. 
 • Schaatsen voor volwassenen is in groepen van maximaal 2 personen (exclusief trainer) toegestaan
 • Op de 400-meterbaan is de capaciteit per uur terug gebracht om er voor te zorgen dat iedereen veilig kan sporten
 • Alle verenigingsuren gaan volgens het reguliere rooster door op de 400-meterbaan
 • Alle schaatsers die een los abonnement zonder schaatsles hebben kunnen op hun eigen uur terecht
 • Bezoek deze pagina om te zien op welk moment je vrij kunt schaatsen

Entree

 • Het is alleen mogelijk om de Jaap Eden IJsbaan te betreden op de dag en tijdstip van je reservering, vaste les of training
 • Entree van de ijsbaan is mogelijk vanaf 30 minuten voorafgaand aan de start van je schaatsuur tot 30 minuten voor het einde van je schaatsuur
 • Je krijgt toegang via:
 • Verenigingsleden: middels je eigen schaatspas op je eigen uur
 • Cursisten; Middels je eigen schaatspas op je eigen uur
 • Schaatsend ongebonden publiek (dagrecreatie)
 • Abonnement: Middels je eigen meerritten-kaart. Let op: op publieksuren dien je wel vooraf je bezoek te reserveren op je gewenste dag en tijdslot!
 • Los bezoek: Middels je online reservering. Let op: bezoek is alleen mogelijk met een online reservering op je gewenste dag en tijdslot!
 • Let op: vooraf online reserveren is noodzakelijk voor: rittenkaarthouders en losse kaartverkoop. (Abonnementshouders voor een vast uur (verenigingen en schaatsles) hoeven niet vooraf te reserveren; zijn beschikken over een abonnement op een vast uur)
 • Bezoekers van de ijshal en de 400-meter hebben allebei een eigen ingang. Er is geen verkeer tussen de 400-meter en de ijshal mogelijk
 • Volg bij je binnenkomst de aangegeven looproutes en aanwijzingen. Loop zo veel mogelijk door naar een vrije zitplek
 • Zitplekken zijn gemarkeerd. Het is niet toegestaan om op andere plekken te gaan zitten
 • Je kunt je tas laten staan op je zitplek. Je komt hier na je schaatsuur weer terug. Tip: stop je persoonlijke spullen in een vuilniszak bij regen
 • Per schaatsuur worden er maximaal 100 schaatsers toe gelaten
 • Dit seizoen kun je tijdens je bezoek 1 uur schaatsen per entree. Na het schaatsuur dien je het terrein weer te verlaten. Alleen op die manier kunnen we de aantallen en de veiligheid beheersen in lijn met de gestelde overheidsrichtlijnen
 • Er komen op enkele momenten shifts waarbij er langer dan 1 uur kan worden geschaatst
 • Zorg voor een doorstroom en voorkom ontstoppingen. Wachten en groepsvorming is op het terrein van de Jaap Eden IJsbaan niet toegestaan
 • Om zwartrijden te voorkomen kan het zijn dat er om uw entreebewijs wordt gevraagd bij het betreden van het startvak
 • Kijkend publiek tijdens verenigingsuren en lessen van de Schaatsschool
 • Per kind t/m 12 jaar mag er 1 begeleider het terrein op om de schaatsen aan te doen. Hiervoor dient vooraf online een ticket gereserveerd te worden op jaapeden.nl. Als het kind op het ijs staat dient de begeleider het terrein te verlaten. Aan het einde van het schaatsuur mag de begeleider weer het terrein op. Hiervoor dien je weer online een begeleiderkaartje aan te vragen
 • Ander kijkend publiek is tijdens publieks- en trainingsuren niet toegestaan

RoutingOp het terrein geldt een andere routing. We hebben hierbij naar een oplossing gezocht waarbij we;

 • Zo veel mogelijk mensen kunnen laten schaatsen
 • De veiligheid op en naast het ijs kunnen bewaken
 • Voldoen aan de gestelde Corona-richtlijnen op en naast het ijs

Waterman SportVoor het afhalen en brengen van je slijpwerk kun je terecht bij een apart loket van Waterman Sport. Let op de openingstijden op watermansport.nlOpstapprocedure

Als je klaar bent om het ijs op te stappen dan wacht je op je eigen plek tot de Zamboni’s het ijs hebben verlatenen de rode lampen uit zijn. Houd altijd 1,5 meter afstand tot je mede-schaatsers naast het ijs. Dan pas start de opstapprocedure.

 • Tijdens de publieks- en abonnementsuren geldt:
 • Men mag het ijs op en rustig in schaatsen aan de buitenzijde. Hard schaatsen en gebruik van de binnenbaan is tijdens de eerste minuten van een uur niet toegestaan
 • Pas als de medewerker van de ijsbaan via de microfoon het ijs vrijgeeft kan er hard worden geschaatst en mag de binnenbaan worden gebruikt
 • Als het ijs is vrijgegeven dan gelden de reguliere afspraken: snelle rijders aan de binnenzijde, langzame rijders aan de buitenzijde
 • Ben je te laat? Dan kun je niet meer vanaf het middenterrein opstappen, maar moet je verplicht de brug bij het chalet gebruiken. Daar kun je dan aan de buitenzijde het ijs opstappen
 • Op de KNSB-uren verzorgt de Baancommissie Groot Amsterdam (BGA) de opstapprocedure. De BGA heeft de vrijheid om dit op een andere wijze uit te voeren en heeft gekozen voor:
 • Na het opstappen wordt er kort verzameld op het ijs totdat iedereen op het ijs staat
 • Pas als de medewerker van de ijsbaan via de microfoon het ijs vrij geeft kan er hard worden geschaatst en mag de binnenbaan worden gebruikt
 • Verzamelen gebeurt: Onder de brug bij het chalet indien men opstapt vanaf de rechterzijde (groen) of bij de jurytoren indien met opstapt vanaf de linker zijde (oranje)
 • Als het ijs is vrijgegeven dan gelden de reguliere afspraken: snelle rijders aan de binnenzijde, langzame rijders aan de buitenzijde
 • Op het moment dat het uur is begonnen kan men alleen nog van en naar het middenterrein via de extra brug bij het chalet 
 • Ben je te laat? Je kunt alleen via de brug bij het chalet naar de krabbelbaan en daar de baan opstappen
 • Wil je eerder weg? Je kunt alleen via de brug bij het chalet naar het middenterrein
 • Wil je tussentijds even uitrusten of naar je tas? Je kunt alleen via de brug bij het chalet naar het middenterrein
 • Wil je na het uitrusten weer naar het ijs? Je kunt alleen via de brug bij het chalet naar de krabbelbaan en daar de baan opstappen

Afstapprocedure

 • Vijf minuten voor het einde van het schaatsuur gaan de rode lampen. Wees er vanaf dan op voorbereid om je training, les of oefening af te ronden
 • Drie minuten voor het einde van het uur vangt een Corona-coördinator je op op het ijs. Je dient dan weer naar je eigen zitplek terug te gaan
 • Het is belangrijk dat iedereen zich houdt aan deze afspraken, zodat de ijsverzorging tijdig kan beginnen en de schaatsers in de shift na je weer tijdig het ijs op kunnen
 • Indien je weer bent omgekleed dien je het middenterrein te verlaten. Het is niet mogelijk om te wachten op anderen op het middenterrein.

Bijzonderheden

 • Na elk uur is er altijd een (korte) dweil
 • Voor het begin van je schaatsuur kun je gebruik maken van de extra toiletwagen die voor het garderobegebouw staat. Tijdens het schaatsuur is WC-bezoek mogelijk en kan men bij hoge uitzondering terecht in het garderobegebouw
 • Bezoekers raken elkaar niet aan indien dat niet noodzakelijk is. Indien vanwege instructie of veiligheid dit wel nodig is, is dit op het ijs wel toegestaan
 • Een hele grote maatregel die ons hierbij veel pijn doet is dat JAAP gesloten moet blijven. Het doel van de overheidsmaatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij sportaanbieders
 • Locaties
 • Garderobegebouw
 • Alleen cursisten van De Schaatsschool t/m 15 jaar mogen gebruik maken van het garderobegebouw
 • Opstappunt krabbelbaan bij Koek&Zopie is te gebruiken door:
 • Jeugdcursisten van de Jaap Eden Schaatsschool, indien hiertoe is besloten. Cursisten krijgen hierover mail voor aanvang van de les
 • Begeleiders van cursisten van De Schaatsschool t/m 12 jaar (max 1 per kind)
 • Volwassen cursisten die absoluut beginnend schaatser zijn
 • Halverenigingen als huurder van de krabbelbaan
 • Clinics Jaap Eden
 • Alle overige gebruikers maken gebruik van het middenterrein

ProtocolHet verzoek is om jezelf bekend te maken met onze protocollen. Alleen op die manier blijft het naast en op het ijs veilig. En kunnen we blijven schaatsen. Indien je ziet dat regels niet goed worden nageleefd door bezoekers willen we je vragen dit altijd kenbaar te maken bij deze persoon. Alleen op die manier kunnen we de ijsbaan gezond houden met elkaar.

We verwachten dat het aan het begin van het seizoen even zoeken wordt door de nieuwe situatie op het terrein. We staan open voor suggesties en gaan deze, waar mogelijk, toepassen om het bezoek van de gasten te verbeteren. Suggesties zijn altijd welkom per e-mail via info@jaapeden.nl

Voor verenigingen

Algemeen

 • Zorg er voor dat bij de sportactiviteiten altijd iemand aanwezig is die namens de vereniging het aanspreekpunt is voor de Jaap Eden IJsbaan
 • De vereniging is verantwoordelijk voor een goede communicatie van de richtlijnen naar trainers, vrijwilligers, sporters en ouders
 • Ten aanzien van het aantal sporters tijdens een training, wedstrijd of evenement is geen maximum gesteld. Wel moet altijd aan de basisregels voldaan worden. Dus als er grote aantallen sporters zijn, moet er vóór en ná het sporten (tijdens inschrijvingen, voorbereidingen, omkleden, binnenkomen en verlaten van de sportruimte) voldoende ruimte zijn om 1,5 meter afstand te houden
 • Indien er een coronabesmetting is vastgesteld op je sportclub dient de vereniging de checklist rondom coronaregels te volgen. Ook moet de Jaap Eden IJsbaan worden geïnformeerd
 • Bij trainingen en wedstrijden zijn geen toeschouwers toegestaan

Jeugdschaatsen verenigingen

 • De entree voor jeugdschaatsen van verenigingen blijft ongewijzigd: deze gaan nog steeds door het hek links naast de kassa. Bij de poort staat begeleiding van uit de BGA
 • Per kind t/m 12 jaar mag er 1 begeleider het terrein op om de schaatsen aan te doen. Hiervoor dient vooraf online een ticket gereserveerd te worden op jaapeden.nl. Tijdens het schaatsuur mag de begeleider op het terrein blijven. Hierbij geldt:
 • Dit mag alleen langs de lichtblauwe luchtboarding waarbij 1,5 meter afstand tot andere gasten wordt aangehouden
 • Wachten mag niet bij de krabbelbaan, op het terras van JAAP of op het middenterrein
 • Ander kijkend publiek is tijdens publieks- en trainingsuren niet toegestaan
 • Ouders/verzorgers dienen hun kinderen te informeren over de algemene richtlijnen en de regels en richtlijnen van de club

Halverenigingen als huurder van de krabbelbaan

 • Omkleden mag op de banken buiten bij de Koek&Zopie naast de krabbelbaan. De routing blijft hierbij ongewijzigd ten opzichte van vorige seizoenen.

Overige aandachtspunten

 • Indien je je training of les hebt gemist en wilt gaan schaatsen op een publieksuur is dat komend seizoen alleen mogelijk op:
 • Door de week met uitzondering van het uur 21.00-22.00 uur
 • Op alle andere uren en in de vakantieperiodes is inhalen niet mogelijk
 • Inhalen kan alleen met reservering vooraf

Voor sporters, trainers, begeleiders en vrijwilligers

 • Tijdens de sport mag enkel jeugd t/m 17 jaar sport-gerelateerd contact met elkaar hebben
 • Train met vaste groepen
 • Iedere volwassene houd ten alle tijden 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Zorg er ook voor dat iedereen van 18 jaar en ouder zich aan de 1,5 meter-regel houdt als er niet wordt gesport. Dus ook tijdens het aantrekken van schaatsen of tijdens een pauze bij de training
 • Gebruik enkel je eigen materiaal
 • Gebruik enkel je eigen bidon

Cursisten

 • Per kind t/m 12 jaar mag er 1 begeleider het terrein op om de schaatsen aan te doen. Hiervoor dient vooraf online een ticket gereserveerd te worden op jaapeden.nl. Tijdens het schaats-uur mag de begeleider op het terrein blijven. Hierbij geldt:
 • Dit mag alleen langs de lichtblauwe luchtboarding waarbij 1,5 meter afstand tot andere gasten wordt aangehouden
 • Wachten mag niet bij de krabbelbaan, op het terras van JAAP of op het middenterrein
 • Locaties:
 • Naast de krabbelbaan mogen de schaatsen aandoen:
 • Jeugd t/m 18 jaar die een schaatsles bij De Schaatsschool volgt (indien zo besloten), cursisten ontvangen hierover mail vooraf
 • Ouder/begeleider van een kind t/m 12 jaar die een schaatsles volgt. Max 1 per kind en tijdens de les kan men niet blijven staan rondom de krabbelbaan
 • Deelnemer aan de Absolute Beginners schaatsles
 • Indien de cursist een les heeft gemist kan hij/zij:
 • Deelnemen aan een speciale inhaalles. Hiervoor is online inschrijving vooraf verplicht
 • Vrij komen schaatsen op een publieksuur. Dat is komend seizoen alleen mogelijk op:
 • Alle publieke uren op werkdagen met uitzondering van het blok tussen 21:00 en 22:10
 • Op andere uren en in de vakantieperiodes is inhalen niet mogelijk
 • Hierbij is reservering vooraf noodzakelijk

Scholen

 • Scholen dienen zich altijd vooraf online aan te melden
Scroll naar top