Update 24 februari 2021

De ijshal is gesloten tot en met 15 maart 2021

———– 

Maatregelen welke van toepassing waren tot voor de lockdown:Het gebruik van een mondkapje in de ijshal voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder is verplicht.Een mondkapje moet neus, mond en kin bedekken. Een spatscherm, sjaal of bandana mag niet als alternatief voor een mondkapje worden gebruikt.Tijdens het sporten zelf is het gebruik van een mondkapje niet verplicht. Zodra het sporten is afgerond moet het mondkapje worden opgezet.

Entree

 • Voor volwassenen geldt een maximum van 30 personen (inclusief trainers/begeleiders)
 • Het is alleen mogelijk om de Jaap Eden IJsbaan te betreden op de dag en tijdstip van de reservering
 • Entree is mogelijk vanaf 30 minuten voor de start van je schaatsuur tot 30 minuten na de start van je schaatsuur
 • Bezoekers van de ijshal gebruiken alleen de entreepoorten rechts van de centrale kassa bij aankomst
 • Er is geen verkeer tussen de 400-meter en de ijshal mogelijk
 • Maak bij binnenkomst gebruik van de desinfectiezuilen

          Verenigingsleden

 • Hebben toegang middels de eigen Jaap Eden entreepas

          Schaatsend publiek

 • Abonnement: Middels je eigen meerritten-kaart. Let op: op publieksuren dien je wel vooraf je bezoek te reserveren op je gewenste dag  en tijdslot
 • Los bezoek: Middels je online reservering. Let op: bezoek is alleen mogelijk met een online reservering op je gewenste dag en tijdslot

Toeschouwers

 • Toeschouwers zijn bij sportactiviteiten (trainingswedstrijden) niet toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Ouder/begeleider kind t/m 12 jaar

 • Een ouder/begeleider  van een kind t/m 12 jaar moet na het verlenen van hulp aan zijn/haar kind meteen de ijshal en het terrein van Jaap Eden IJsbaan verlaten
 • Toegang is te regelen middels een e-ticket via www.jaapeden.nl/registratie
 • Per kind wordt 1 ouder/begeleider toegelaten
 • Voor zowel het halen als brengen moet een e-ticket worden gedownload
 • Voor halen krijgt u weer toegang na afloop van de ijstijd van uw kind

Wedstrijden

 • Wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten
 • kinderen en jeugd tot 18 jaar kunnen onderling wel trainingswedstrijden spelen bij de eigen verenigingen

Maximale groepsgrootte

 • Schaatsen voor volwassen (vanaf 18 jaar) is in groepen van maximaal 4 personen (exclusief trainer) toegestaan
 • Er mogen meerdere groepjes naast elkaar sporten
 • Volwassenen houden onderling altijd 1,5 meter
 • Indien er meerdere groepjes trainen dan moet er een duidelijke afbakening zijn
 • Groepjes mogen niet mengen
 • Kinderen en jeugd tot en met 18 jaar zijn uitgezonderd van het schaatsen in groepjes van maximaal 4

Routing

 • De ijshal maakt tijdens de Corona-maatregelen gebruik van een “links/rechts”-beleid; het ene uur wordt er gebruik gemaakt van de faciliteiten rechts in de ijshal. De gebruikers op het volgende uur maken gebruik van het linker gedeelte. Op die manier kruisen gebruikers elkaar niet.
 • Op het speciale rooster kun je zien op welk uur er van welke zijde gebruik wordt gemaakt
 • Afwijken van de routing is niet toe gestaan!
 • Volg bij je binnenkomst de aangegeven looproutes en aanwijzingen
 • Zitplaatsen zijn gemarkeerd met tape. Het is niet toegestaan om op de plekken die zijn afgezet met tape te gaan zitten
 • Entree van de ijshal is pas mogelijk vanaf 30 minuten voorafgaand aan de start van de training
 • Entree ijshal is niet meer mogelijk 10 minuten nadat het trainingsuur gestart is
 • Zorg voor een doorstroom en voorkom ontstoppingen. Wachten en groepsvorming is op het terrein van de Jaap Eden IJsbaan niet toegestaan
 • Na afloop van trainingen en wedstrijden moeten sporters zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.

Faciliteiten

 • De kleedkamers zijn gesloten
 • Kom zo veel mogelijk aangekleed voor je sportuitoefening naar de ijsbaan
 • Douchen is niet mogelijk
 • Gebruik van de balletzaal is niet mogelijk
 • Gebruik van een schietkooi is in de ijshal niet mogelijk
 • Toilet gebruik kan gelimiteerd zijn. Houd hier rekening mee tijdens je bezoek

Voor verenigingen

 • Zorg er voor dat bij de sportactiviteiten altijd iemand aanwezig is die namens de vereniging het aanspreekpunt is voor de Jaap Eden IJsbaan
 • De vereniging is verantwoordelijk voor een goede communicatie van de richtlijnen naar trainers, vrijwilligers, sporters en ouders
 • Voor volwassenen geldt een maximum van 30 personen (inclusief trainers/begeleiders)
 • Indien er een coronabesmetting is vastgesteld op je sportclub dient de vereniging de checklist rondom coronaregels te volgen
 • Indien er een coronabesmetting is vastgesteld moet de Jaap Eden IJsbaan worden geïnformeerd

Voor sporters, trainers, begeleiders en vrijwilligers

 • Tijdens de sport mogen kinderen tot en met 17 jaar sport-gerelateerd contact met elkaar hebben
 • Volwassenen houden ten alle tijden 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar. Houd wel 1,5 meter afstand tot sporters van 17 jaar en ouder, tenzij contact noodzakelijk is voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport(er)
 • Zorg er voor dat iedereen van 18 jaar en ouder zich aan de 1,5 meter-regel houdt als er niet wordt gesport. Dus ook tijdens het aantrekken van schaatsen of  tijdens een pauze bij de training. De maximale groepsgrootte mag niet groter zijn dan 4 personen.

Ouders, verzorgers en toeschouwers

 • Informeer je kinderen over de algemene richtlijnen en de regels en richtlijnen van de club
Scroll naar top