Reactie berichten in media

De Jaap Eden IJsbaan heeft behoefte het volgende te laten weten naar aanleiding van recente berichten in de media:

“Het is altijd fijn dat anderen willen meedenken over de bedrijfsvoering van de Jaap Eden IJsbaan, vanuit welke motieven dan ook. We hebben daar met grote belangstelling kennis van genomen. Zeker in dit geval, omdat ook wij denken dat we een kostenbesparing kunnen realiseren van de orde van grootte die door de pachters wordt aangegeven, waarbij we tegelijkertijd grote onderhoudsprojecten en investeringen kunnen blijven plegen. Dat is namelijk precies de reden waarom we de exploitatie van een aantal voorzieningen, waaronder de horeca, ook volledig in eigen hand willen nemen. Dit betekent namelijk dat de subsidie vanuit de gemeente structureel kan worden teruggedrongen en het schaatsen betaalbaar kan blijven voor de schaatsers in de Amsterdamse regio. Wij zijn het dus volstrekt met de pachters eens dat het goedkoper kan, (dat is de kern van de acties van Jaap Eden in de afgelopen jaren), maar zullen niet via de media hierover de discussie aangaan. Wij denken zelf fundamenteel na over onze visie en ons beleid en voeren daarover discussie binnen het  bestuur en met onze subsidieverlener de Gemeente Amsterdam.  Dat is ook de plaats waar we dat behoren te doen.”

25 september 2012

Scroll naar top