fbpx

UPDATE 3: 400-meterbaan langer gesloten

Jaap Eden IJsbaan langer dicht
Wegens een defect aan de koelinstallatie is de 400-meterbaan langer gesloten. Reparatie van de installatie kost te veel tijd. De Jaap Eden IJsbaan werkt daarom op dit moment aan een tijdelijke oplossing, waarbij er zo snel als mogelijk toch weer geschaatst kan worden op het terrein. Hier zijn verschillende partijen bij betrokken die adviseren en controleren. Het kost daarom helaas wat meer tijd om exact te kunnen bepalen wanneer de ijsbaan weer open gaat. We streven er naar hier op korte termijn meer over te kunnen vertellen.

De ijsbaan hecht er waarde aan om te benadrukken dat er pas weer geschaatst kan worden als er een oplossing is waarbij de continuïteit en de veiligheid van de ijsbaan is geborgd en de baan door de goedkeurende instanties is vrijgegeven.

Achtergrond defect
Op maandag 24 oktober gaf het systeem een foutmelding, waarop het koelproces stil is gelegd.

Aangezien de koelleidingen zich deels bevinden in gesealde luchtdichte betonnen gangen onder de grond, die ook nog eens bevroren zijn, duurde het enige tijd voordat ingeschakelde experts konden vaststellen dat een koelleiding slijtage vertoonde.

Er vindt stelselmatig onderhoud plaats volgens een stevig meerjarenonderhoudsplan dat is opgesteld volgens de geldende regelgeving en waarbij onafhankelijke professionele partijen controle uitvoeren. Jaarlijkse periodieke testen en controle hebben geen indicatie afgegeven dat dit probleem zich aan kon dienen. Toch heeft zich op een plek corrosie kunnen vormen. De vervanging van deze koelleiding neemt veel tijd in beslag, doordat het maatwerk is.

Gebruikers
Directeur Germain van der Linden: “We betreuren het zeer dat er momenteel niet geschaatst kan worden, bijvoorbeeld door alle verenigingsleden die de hele zomer getraind hebben en de cursisten die uitkeken om (beter) te leren schaatsen. Er is ons echter alles aan gelegen om te zorgen dat er deze winter toch geschaatst kan worden op deze unieke plek en daarom werken we nu aan een tijdelijke oplossing. Ook zijn we in gesprek met andere ijsbanen uit de regio om schaatsers tot die tijd een optie elders te kunnen bieden”.

Compensatie
Schaatsers die reeds betaald hebben voor een abonnement of les worden hierbij in ieder geval financieel gecompenseerd voor gemiste schaatsdagen. Zij ontvangen daar zo snel mogelijk persoonlijk bericht over. De prioriteit van de Jaap Eden IJsbaan ligt op dit moment bij een zo spoedig mogelijke heropening.

Scroll naar top