Veiligheid op de Jaap Eden IJsbaan

Ieder jaar organiseert de Jaap Eden IJsbaan een cursus bedrijfs hulpverlening voor het personeel van de Jaap Eden IJsbaan. Deze cursus bestaat uit vier opeenvolgende trainingen op en om de baan, om iedereen zo goed mogelijk voor te bereiden op eventuele calamiteiten. Door zo’n cursus jaarlijks aan te bieden blijven de informatie en de uit te voeren strategieën actueel. De veiligheid van de schaatsers van de ijsbaan staat hierbij centraal. Op het moment dat zo’n calamiteit daadwerkelijk plaatsvindt kan er zo snel en efficiënt mogelijk gehandeld wordt om alle aanwezigen in veiligheid te brengen.

Hoofd Technische Dienst Mike van der Linden:

Er wordt een ploegleider aangesteld, die het personeel doelmatig instrueert over de uit te voeren acties. Goede samenwerking is hierbij geboden. Naast een goede communicatie binnen het personeel is het ook belangrijk dat de aanwezige bezoekers geïnformeerd worden. Er is op zo’n moment weinig tijd. De boodschap aan de bezoekers moet daarom zo volledig mogelijk worden gebracht zodat zij weten wat er van hen verwacht wordt. De rol van het personeel van Jaap Eden is om vanaf het moment van de constatering van de calamiteit de situatie zo goed mogelijk onder controle probeert te krijgen, totdat de brandweer het overneemt.

Na afloop van de oefening werd de dag geëvalueerd en door het aanwezige gezag van de milieudienst als succesvol benoemd. Ook worden er  in de zomer van 2013 intensieve trainingen gegeven, om de efficiëntie van samenwerking tussen de brandweer Amsterdam en de ijsbaan bij calamiteiten te optimaliseren.

Bekijk hieronder een impressie van de cursusdag.

Scroll naar top