Veranderingen op Jaap Eden

De veranderingen omtrent de pachters heeft recent weer aandacht in de media gehad. De veranderingen zijn er voor ons op gericht om de continuïteit van onze unieke baan te garanderen en het schaatsen betaalbaar en toegankelijk te houden voor de schaatsers in Amsterdam. Daarvoor zullen we meer middelen moeten genereren voor de exploitatie van een aantal voorzieningen in eigen hand te nemen. Ook wij denken namelijk dat we een kostenbesparing kunnen realiseren in de orde van grootte die door de pachters wordt aangegeven. Waarbij we tegelijkertijd grote onderhoudsprojecten en investeringen kunnen blijven plegen die weer ten gunste komen van de schaaters. Dat is ook precies de reden waarom we dus de exploitatie van een aantal voorzieningen, waaronder de horeca, volledig in eigen hand willen nemen.

Jaap Eden denkt fundamenteel na over de visie en beleidsvoering van de ijsbaan voor de toekomst. Het bestuur van Jaap Eden en de Gemeente Amsterdam als subsidieverlener voeren hierover samen gesprekken. Wij bediscussiëren dit vanzelfspreken niet via de media. Wij zullen u via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Scroll naar top