Vertrouwenscontactpersoon Jaap Eden

 

Op Jaap Eden is het van belang is dat iedere medewerker, cursist en bezoeker op een veilige manier kan werken, trainen en genieten van de schaatssport. Toch kan het gebeuren dat je tijdens je bezoek, les of werkdag te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag waardoor je je onprettig of zelfs onveilig voelt. Denk aan discriminatie, (seksuele) intimidatie, fysieke of verbale agressie en pesten. Het is niet altijd makkelijk om hierover te praten, maar wel belangrijk om te melden zodat er iets aan kan worden gedaan. Dat kan bij onze vertrouwenscontactpersoon Danique Conijn.

Wat kan de vertrouwenscontactpersoon voor je doen?
De VCP is het eerste aanspreekpunt bij ongewenst gedrag op Jaap Eden. Zij neemt je serieus en luistert naar je verhaal zonder te oordelen. Zij kijkt samen met jou welke vervolgstappen er genomen kunnen worden. De VCP gaat vertrouwelijk om met je verhaal maar is wel verplicht om een (geanonimiseerd) rapport op te stellen voor het bestuur/directie.

Contact
Ervaar jij ongewenst gedrag op Jaap Eden en wil je hierover praten? Neem dan contact op met Danique via het vertrouwelijke emailadres vcp@jaapeden.nl.
Deze mail wordt uitsluitend door Danique gelezen.

Alternatief kun je ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon van NOC*NSF, via vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl of per telefoon: 0900-2025590 van maandag t/m vrijdag 08.00 t/m 20.00 uur.

NB. Om een veilig werkklimaat te kunnen waarborgen zijn alle medewerkers van de Jaap Eden IJsbaan verplicht om bij indiensttreding een gedragscode te ondertekenen en een verklaring omtrent gedrag in te leveren.

Scroll naar top